قرمز سبز آبي خاکستري
دانشمند بي كردار، مانند چراغي است كه خود را مي سوزاند و به مردم روشني مي دهد . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت